Binne die Glashuis

Die binne na buite weerspieëling van my gevoelens, gedagtes en drome oor Gesonde Seks

Month: Desember, 2012

Gesonde “Vader” Kersfees

AD_93889_SANTAJESUS

Kersfees is vir ’n Christen ’n baie belangrike fees en datum op die kalender. Selfs die Christen wat ongemaklik voel met al die ‘pagan’ rituele en kommersialisering daarvan wat in geglip het oor die jare, kan nie die belangrikheid van Kersfees, die geboorte van ons verlosser, Jesus Christus ignoreer nie.

Ek het die hele Desember maand gedink om iets op Gesonde Seks te skryf oor Kersfees, maar daar was geen Gesonde Seks angle wat ek kon vind nie. Jesus was egter by ’n maagd gebore!

Dit was tot en met ek ’n artikel vanoggend gelees het oor Jesus se aardse pa en Maria se man, Josef, wat my dwing om hierdie artikel te skryf: Gesonde “vader” Kersfees.

Ek weet daar is die mense wat baie passie voel oor sekere dinge en Kersfees is een van hulle en daarom begin ek sommer dadelik om te noem dat die doel met hierdie artikel is net om ’n Gesonde Seks les uit te lig en nie om jou siening en geloof rondom Kersfees te verander nie, wat ook al dit vir jou mag beteken.

Dink gou ’n bietjie aan al die Kersfees kaartjies wat jy al ooit gesien het, al die Kersfees liedjies wat jy al ooit gesing het, blyspele wat jy al gaan kyk het, in hoe baie van hulle het Josef ’n groot of enige rol gespeel?

Volgens die skrywer van die artikel wat ek gelees het vanoggend is een van die redes hoekom die Katolieke oor die jare Josef na die agtergrond toe geskryf het, was omdat hulle bang was dat die beeld van ’n man langs die ‘virgin-Mary’ ’n bietjie die ‘virgin’ gedeelte sou in betwyfeling bring.

Maar ongelukkig is daar ’n baie meer drukkende feit wat hierdie wegskuiwing van Jesus se aardse pa en Maria se liefdevolle man reflekteer van ons samelewing. Die afwesige vaderfiguur!

Die paar plekke waarin die Bybel na Josef verwys is alles goeie dele. Hy bly getrou aan Maria, al hoor hy die nuus dat sy swanger is deur Iemand anderste. Hy reël vir sy vrou skuilplek in ’n oorvol Jerusalem. Nêrens praat die Bybel van enige vroedvrou wat rondgehang het nie, so dit is vir my aanneembaar dat Josef mos gehelp het met die geboorte van Jesus. Later het hy weer God gehoorsaam om sy vrou en pasgebore seun uit Jerusalem te neem om weg te kruip in Egipte om te vlug van koning Herodes. Hierdie is die tweede keer wanneer Josef vir God moes glo met sy geloof en nie met sy Joodse verstand nie. Eers glo hy dat Maria swanger geword het deur God. (Baie vrouens het daardie verskoning al probeer sedert Maria maar ek twyfel of enige iemand dit weer sal glo.) En nou moet Josef, wat ’n Jood is met sy vrou en kind, wat ’n Joodse familie is, na Egipte toe vlug. Egipte vir die Jode hou nie regtig baie goeie herinneringe in nie. (Lees net einde Genesis en begin Eksodus as jy my nie glo nie.) Josef was ook die persoon wat Jesus sy ambag geleer van skrynwerker.

Dit is maar net van die paar verse wat wel na Josef verwys en dit is alles goeie dinge, hoeveel meer moes Josef vir Maria en Jesus beteken het?

So hoekom wil ons nie Josef as deel van die Kersfees storie maak nie? Kan dit net die seks rede wees? Wel, ek weet dat seks ’n onderwerp was wat die vroeë kerkvaders baie moeite gedoen het om te begrawe.

Wat ook al die rede was om Josef uit te skryf van Jesus se lewe, moet ons eenkant toe skryf en hom weer terug in die storie skryf.

Die wêreld is opsoek na ’n gesonde vader figuur en volgens die Bybel het Jesus nie net ’n goeie Hemelse Vader figuur gehad nie, maar het ook ’n gesonde aardse vader figuur gehad.

Maar omdat ons die gesonde vader figuur eenkant toe geskuif het, het daardie leemte gevul geword deur ’n ongesonde vader figuur, naamlik Vader Kersfees.

Die vader tiepe wat een keer ’n jaar opdaag om met geskenke die liefde van die kinders oor te wen. Vader Kersfees het die simbool van die hedendaagse vaderlose figuur geword.

Die vaderlose figuur wat geen emosionele konneksie of verhouding met sy familie hoef te vorm nie, solank soos wat hy materieel vir sy familie kan voorsien het hy sy rol as vader vervul.

Kinders wil, nee, benodig hulle vaders om daar te wees deur die hele jaar. Emosioneel daar te wees. Tyd te spandeer, aandag te gee en onvoorwaarlike lief te hê. Leiding te neem om seker te maak die familie word beskerm en soms beteken dit jy moet teen jou vaderlike verstand gaan en op jou geloof vertrou. Jesus het ’n gesonde vader figuur gehad, so my Gesonde “vader” Kersfees boodskap aan julle is om nie afwesige omkoop Vader Kersfees te naboots nie, maar om die tiepe gesonde betrokke vader eienskappe te naboots wat Jesus se Hemelse en aardse vader getoon het.

 

Jy kan hier die artikel lees: The Hidden Man of Christmas: Putting St. Joseph back in the picture.”

 

 

Advertisements

Raak ontslae van die Bybelkenner en verkoop jouself net as ’n seksuoloog!

preacher

Anoniem skryf:  Timothy ek dink jy moet eerder God / godsdiens heeltemal verwyder van gesonde seks. Hoe jy dinge sien is jy besig om grys areas te skep, jy het die Bybel aangehaal en dit se duidelik jy mag nie kyk en begeer nie. PUNT niks van dit hang af of jy gemaklik is met jou seksualiteit nie. Ek dink jy is besig om dit wat in die Bybel staan te overrule met jou eie opinie. Wees jy die seksuoloog en laat die Bybel die Bybel bly en los die Kerk en hul menings waar dit hoort.

Hierdie is nie die eerste keer dat ek hierdie versoek gekry het nie. En hier is my antwoord daarop, nogsteeds.

Ek maak jou ‘n deal. Sodra die kerk wat volgens jou die enigste een is wat die reg het om hulle opinies oor die Bybel publiek te maak, sodra hulle saam stem oor die doop, sal ek ophou my siening oor die Bybel gee. Maar tot dan is ek geregtig om ook Skrif te verduidelik soos ek dit sien, navors en bestudeer net soos wat die kerk hulle reg het om Skrifte te gebruik om hulle siening oor die doop te regverdig.

My hart is agter God aan. My filosofie oor Gesonde Seks is een man vir een vrou vir ewig. Maar die manier hoe ek mense probeer help om by daardie ‘Eden-bloudruk’ uit te kom is net ’n bietjie anderste as wat die tradisionele manier van ‘kom ons sit seksuele oogklappies aan’. So as my seksuologiese boodskap en tegnieke nie vir jou werk om by jou Eden-bloudruk uit te kom nie, moenie vir my advies luister nie. Ek kan ook nie sê dat wat ek sê is die volle waarheid of die enigste ‘reg’ nie, al wat ek kan doen, is om deur wat ek verstaan van die Skrif en van Seksualiteit deur my studies, berading en verhouding met God aan julle kommunikeer op ’n manier wat mense vry maak van onnodige seksuele skuld ter selfde tyd om nie ander mense in die versoeking te plaas nie.

God seën en Gesonde Seks

Timothy Kieswetter

Bybel en Seksualiteitkenner

Onder draai die duiwel rond

kerk

(Die redes hoekom ek hierdie skryf is tweevoudig. #1 om ’n stem te gee vir almal wie die kerk voor ‘Sshh’ gesê het. Almal wie seksuele trauma opgetel het by die hande van iemand van aansien in die kerk gemeenskap.

En #2 vir my eie debriefing. Ek kan net soveel stories hoor van abuse voordat ek net nie meer kan stilbly nie. En ek het hierdie week daardie punt bereik.)

Ek kan verstaan die kerk het baie om te verloor as hy sy sondes bekend moet maak. “Wat gaan die mense dan van die kerk dink?” Ons moet teen alle onkoste die skoon beeld van die kerk aanhou blink polish. Seksuele sondes word maar hush-hush gehou. “Sshh, moenie daaroor praat nie, dan vergeet ons dalk net môre wat vandag gebeur het.” (Onder draai die duiwel rond)

Die enigste probleem om so baie skoonmaakmiddels te gebruik om ’n vorm van godsdiens aan die lewe te hou is dat MENSE in die proses seer kry. Die mense wie “Sshh” voor gesê word. Mense wie se seer onder die mat in gevee word. Mense wie verdoem word deur dieselfde mense wie hulle dwars deur kan sien. (Onder draai die duiwel rond)

Ek is nie teen die kerk nie. Ek is lief vir die kerk. MAAR EK IS BAIE KWAAD VIR DIE KERK. Nou ons almal weet die ware kerk is ek en jy. Die mens. Die individue. Maar tog wil ons saam kom om saam te aanbid en saam te leef. En dit is goed en reg. Die probleem daarmee is dat die individue wat TE veel uitstaan word vinnig-vinnig uit die geestelike click verwerp. (Onder draai die duiwel rond)

Niemand glo mee in die kerk wat perfek is nie. Niemand glo mee die skynheilige wat op die straathoek staan en preek nie. En as gevolg daarvan is daar al hoe meer mense wat begin twyfel in God. Is daar nie ’n nuwe tiepe Christen wat sal opstaan wat bereid is om sy naastes lief te hê soos hy homself liefhet en nie liefhê omdat hy dink sy naastes is soos homself nie!?

Wie het gesê ons moet hierdie perfekte beeld volhou? Kan ons nie maar almal erken dat ons ook maar net vlees is nie.

Hier is wat ek sien besig is om te gebeur. Die mense in die kerk, voel nie dat hulle genoeg antwoorde kry rondom hulle seksuele vrae nie en die antwoorde wat hulle wel kry los hulle met meer vrae en skuld as wat hulle mee begin het. PLUS dat die meerderheid van mense wie ek beraad oor seksuele molestering, is daar ’n baie (skyn)heilige persoon betrokke. Wat het Jesus hulle genoem…O, ja, wit gepleisterde grafstene. Jy lyk so mooi skoon aan die buitekant maar jy is dood binne. (Onder draai die duiwel rond)

Al wat ek probeer sê is dat die kerk bestaan ook maar net uit mense en daarom is dit nie perfek nie. Maar dit is wanneer hierdie imperfekte opstaan en homself bo oor ander mense heilig ag, dat dit vyandskap bring tussen die persoon wie so dringend genade nodig kry en die God wat hierdie verhewe probeer verteenwoordig.

(Onder draai die duiwel rond)

Kinders by Dosyne

Opvoedkundige komedie deur Timothy Kieswetter

WellnessseX

Understanding, Acceptance and Management of our sexual wellbeing

goeienuusloli

Ek deel myne...kom deel joune!

tamatieland

'n paar gedagtes

Binne die Glashuis

Die binne na buite weerspieëling van my gevoelens, gedagtes en drome oor Gesonde Seks

Timothy Kieswetter's Blog oor Gesonde Seksualiteit

Om 'n gesonde gesindheid rondom ons seksualiteit te ontwikkel.

%d bloggers like this: