Onder draai die duiwel rond

by Timothy Kieswetter

kerk

(Die redes hoekom ek hierdie skryf is tweevoudig. #1 om ’n stem te gee vir almal wie die kerk voor ‘Sshh’ gesê het. Almal wie seksuele trauma opgetel het by die hande van iemand van aansien in die kerk gemeenskap.

En #2 vir my eie debriefing. Ek kan net soveel stories hoor van abuse voordat ek net nie meer kan stilbly nie. En ek het hierdie week daardie punt bereik.)

Ek kan verstaan die kerk het baie om te verloor as hy sy sondes bekend moet maak. “Wat gaan die mense dan van die kerk dink?” Ons moet teen alle onkoste die skoon beeld van die kerk aanhou blink polish. Seksuele sondes word maar hush-hush gehou. “Sshh, moenie daaroor praat nie, dan vergeet ons dalk net môre wat vandag gebeur het.” (Onder draai die duiwel rond)

Die enigste probleem om so baie skoonmaakmiddels te gebruik om ’n vorm van godsdiens aan die lewe te hou is dat MENSE in die proses seer kry. Die mense wie “Sshh” voor gesê word. Mense wie se seer onder die mat in gevee word. Mense wie verdoem word deur dieselfde mense wie hulle dwars deur kan sien. (Onder draai die duiwel rond)

Ek is nie teen die kerk nie. Ek is lief vir die kerk. MAAR EK IS BAIE KWAAD VIR DIE KERK. Nou ons almal weet die ware kerk is ek en jy. Die mens. Die individue. Maar tog wil ons saam kom om saam te aanbid en saam te leef. En dit is goed en reg. Die probleem daarmee is dat die individue wat TE veel uitstaan word vinnig-vinnig uit die geestelike click verwerp. (Onder draai die duiwel rond)

Niemand glo mee in die kerk wat perfek is nie. Niemand glo mee die skynheilige wat op die straathoek staan en preek nie. En as gevolg daarvan is daar al hoe meer mense wat begin twyfel in God. Is daar nie ’n nuwe tiepe Christen wat sal opstaan wat bereid is om sy naastes lief te hê soos hy homself liefhet en nie liefhê omdat hy dink sy naastes is soos homself nie!?

Wie het gesê ons moet hierdie perfekte beeld volhou? Kan ons nie maar almal erken dat ons ook maar net vlees is nie.

Hier is wat ek sien besig is om te gebeur. Die mense in die kerk, voel nie dat hulle genoeg antwoorde kry rondom hulle seksuele vrae nie en die antwoorde wat hulle wel kry los hulle met meer vrae en skuld as wat hulle mee begin het. PLUS dat die meerderheid van mense wie ek beraad oor seksuele molestering, is daar ’n baie (skyn)heilige persoon betrokke. Wat het Jesus hulle genoem…O, ja, wit gepleisterde grafstene. Jy lyk so mooi skoon aan die buitekant maar jy is dood binne. (Onder draai die duiwel rond)

Al wat ek probeer sê is dat die kerk bestaan ook maar net uit mense en daarom is dit nie perfek nie. Maar dit is wanneer hierdie imperfekte opstaan en homself bo oor ander mense heilig ag, dat dit vyandskap bring tussen die persoon wie so dringend genade nodig kry en die God wat hierdie verhewe probeer verteenwoordig.

(Onder draai die duiwel rond)