Binne die Glashuis

Die binne na buite weerspieëling van my gevoelens, gedagtes en drome oor Gesonde Seks

Month: Maart, 2013

Is ek net ‘On Fire’ of is ek weer besig om uit te brand?

man on fire

Ek was nog altyd iemand wat bo my gewig getref het en altyd met meer as een ding besig gebly het, wat ’n probleem is, want as ek iets doen, wil ek dit goed doen en al my energie, tyd en aandag daaraan bestee. So ek spring van die een projek na die ander projek sonder om die vorige projek heeltemal te los. Hierdie vorm van multi-tasking, gekoppel met ander faktore natuurlik het my tot op uit brand punt geneem (2 keer) waar dit vir my lank geneem het om weer te herstel.

Ek kan nie sien hoe ek ooit tevrede sal wees om net een ding te doen nie. So ek gaan nie eers probeer om ‘af te skaal nie’, want met goeie tydsbestuur is hierdie vorm van multi-tasking nie uitputtend nie. (Dit is as ek die dissipline kan inspan om getrou by die tydsbestuur te bly).

Maar onlangs het ek weer die simptome van uitbrand sien aankom. Depressie, lus vir niks, emosioneel onstabiel en honger vir ’n nuwe uitdaging (m.a.w. om weg te hardloop van Seksuologie).

Ek het van die begin van die jaar met die idee gespeel om my seksuologie eenkant toe te skuif en in die kerk wêreld weer in te gaan. Dalk ’n gemeente van my eie te begin (Nudist Church) – Nee, wag dit werk net in my kop!

Ek het ook heeltemal gestop met my Meestersnavorsing en die berading wat ek elke dag doen het my meer begin tap as wat dit my aanspoor.  My persoonlikheid is perfek vir berading, want terwyl ek met jou praat en luister, het ek die wêreld se empatie vir jou, maar as jy uit my kantoor stap, kan ek aangaan met my lewe en van jou pyn en seer vergeet.

Maar onlangs het dit begin verander. Ek raak so emosioneel betrokke in my kliënte se lewens dat dit voel asof ek deur die egskeiding gaan, dit voel asof ek met die seksuele pyn en verwerping sit. Pyn en seer wat ek gesukkel het om te skud en wat my elke dag moeër en moeër gemaak het.

Ek het hierdie gedaante verandering wat ek besig was om te ondergaan geïnterpreteer dat die Here besig is om my voor te berei vir gemeente werk. Dit het gevoel asof hy my ’n pastoors hart kom gee.

In ’n gesprek met my Prof hieroor raak dit vir my duidelik waar en wanneer die emosionele uitbranding plaasgevind het. Dit was nie met die kritiek teen my Gesonde Seks werk nie. (Dit spoor my eintlik aan…keep it coming…nee, nie regtig nie J )

Dit was nie die berading, of die honderde Facebook vrae of selfs die verskillende balle wat ek in die lug hou nie. Die sondebok tot my emosionele uitbranding was my Meesters navorsing.

3100 Afrikaanssprekende Christene se seksuele belewenisse.

222 000 woorde van hoe mense, soos ekke hulle seksualiteit beleef en ervaar.

Nou teen almal se beter wete om nie so ’n groot steekproef vir my Meesters te doen nie, het ek my eie kop gevolg, maar ek dink nie dit is die groot hoeveelheid werk wat my onderkry nie. (Ek is seker dit help nie dit situasie nie). Wat my  soos ’n klip tussen die oë tref met elke persoon se seksuele belewenis is hoe geweldige seer en pyn aan mense se seksualiteit gekoppel is, sonder dat daar iemand is om te verstaan om mee te help nie.

Ek kan verstaan hoekom van die geestelike uitgewers alreeds nee gesê het om hierdie navorsingsboek te publiseer, want ek wil dit ook nie lees nie.

Maar iemand moet. En hoe meer mense doen, hoe minder gaan die pyn en seer raak.

Dit is amper soos die TRC (Truth en Reconciliation Committee). Niemand wil daaroor praat nie, want ons is skaam, skuldig en skepties dat dit gaan werk, maar in die wyse woorde van Nelson Mandela is dit nie net die mense wat onderdruk was deur apartheid wat moet vry kom daarvan nie, maar ook die persoon wat die onderdrukking gedoen het.

Daar is verseker ook elemente van apartheid in die veld van seksualiteit. Ons voel ons moet ons seksualiteit onderdruk deur om meer geestelik te wees. Ons kan praat van liefde en trou, maar asseblief nie van seks en orgasme nie. Beide die persone wie se seksualiteit onderdruk word asook die wat die onderdrukking doen, moet vrygemaak word van die seksuele taboe wat onder die Afrikaanssprekende Christen heers.

En daarom sal ek my tyd beter bestuur en deur druk met hierdie werk wat niemand wil lees nie, maar almal moet lees.

Wat verwag jy van my? Om ook useless te wees?!

Image

Die laaste ruk het ek baie ‘flack’ gekry omdat ek sekere uitsprake gemaak het oor saamwoon en seks voor die huwelik in ’n committed verhouding. (Let wel, ek het nooit enige iets goed gepraat van casual-rondslaap seks nie.)

Baie mense is kwaad vir my omdat ek hoegenaamd ‘hoereerders’ op my blad toelaat en ook antwoord in enige ander manier anderste as om aan hulle die wet van God neer te lê. (Seker net soos wat die Fariseërs van Jesus verwag het toe hulle ’n sogenaamde ‘hoereerder’ wou stenig, want die wet het dit toe gelaat. – JESUS het GEWEIER om die wet krag te gee in hierdie vrou se lewe, want dit sou haar doodgemaak het.)

So kom ons kyk net gou prakties daarna. Wat sou gebeur as ek geluister het vir die mense wat so kwaad raak vir my. Die meerderheid van die anoniem-vrae wat ek ontvang, is van mense wat saamwoon, geskei is, affairs het en enkel is. Met ander woorde, mense wat nie ‘perfek’ is nie. Dié tipe mense wie ander graag sal wil stenig met die wet.

Die wet van hulle (g)od.

So, óf ek kan almal se anonieme-vrae op die Facebook-blad verander dat dit lees asof hulle getroud is (wat ek baie keer doen net om die vrede op die blad te bewaar), óf ons stuur vir hulle ’n baie mooi vriendelike genadevolle boodskap: “Jammer julle lewe in sonde, kom terug wanneer Jesus die rots van julle huwelik is.”

Okay wonderlik, nou het ons ontslae geraak van die ‘skuim’ van die blad, wat omtrent 70% van die mense opmaak, en nou kan ons rustig sit en met die oorblywende 30% ‘gesonde’ mense gesels oor …

Gesonde Intimiteit

Gesonde Gemeenskap

Gesonde Eenwording

Gesonde Huwelike

Want volgens hierdie mense wat ander mense so graag stenig met die wet van hulle (g)od, het jy nie Gesonde Seks nodig, wanneer jy Jesus se liefde vir mekaar het nie.

So as ek moet luister na hierdie mense, ek die mense met die behoefte wegjaag, en nie nodig het om met die oorblywende groep te praat nie, want hulle is reeds gesond; dan kan ek mos Gesonde Seks toemaak en soos baie van hierdie tipe mense ook useless word.

Hier is my antwoord:

Ek weier om useless te wees, want mý Jesus was alles behalwe useless. Maar ek het begrip daarvoor dat die groter prentjie sommige sal ontduik, so ek sluit af met die sarkasme van my Here se antwoord vir sulke tipe mense.

Markus 2:15-17

‘Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met Hom en sy dissipels aan tafel, want daar was baie van hulle wat Hom gereeld gevolg het.

Toe die skrifgeleerdes onder die Fariseërs sien dat Hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy dissipels gesê: “Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?”

Jesus het dit gehoor en Hy sê vir hulle: “Dié wat gesond is, het nie ‘n dokter nodig nie, maar dié wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars.” ’

Geen wonder daar is baie wat nooit weer kerk toe wil gaan nie!

Judging-finger

In een van die tweets (volg my op Twitter @gesondeseks) waarin ek gevra het watse een meer van ‘n huwelik is, die couple wat na 1 maand besluit om te trou of die couple wat al vir 5 jaar saam woon, het  een van die mense die volgende daarop geantwoord:

“Die paartjie wat binne maand wil trou is ten minste meer in God se wil as die 2 hoereerders wat saamwoon.”

Sjoe, dis heavy.

Dit slat jou tussen die oë. (Meer gepas, dit slaan jou tussen die bene)

“Dit is wat die waarheid aan jou sal doen” sal baie antwoord.

 

Ek tel geen trace van genade, liefde of omgee in daardie sin op nie. En dit is juis vir hierdie indruk wat baie mense in die kerk al vir mense gegee het wat hulle maak sweer het dat hulle nooit weer hulle voete in die kerk sal plaas nie.

 

Hierdie persoon het heel te mal die punt van my vraag gemis. Ek het nie probeer saamwoon goed praat en die huwelik sleg praat nie. Die vraag was om ons aan die dink te sit, of ons nie dalk die konsep van huwelik verkeerd verstaan nie. Dat ‘n uiterlike seremonie meer waarde bevat as ‘n private innerlike oortuiging. (Maar hey, hierdie punt was die eerste keer gemis was en sal seker weer gemis word, want al wat die persoon aan kan dink is dat dit darem beter is as daardie 2 hoereerders.)

 

Het Jesus iewers vir ons opdra gegee om mekaar se sonde uit te wys?

Het Jesus vir ons as regter oor mekaar aangestel?

Is dit ons rol om mekaar te oortuig van sonde en geregtigheid?

 

Nee.

Nee.

Nee.

 

Jesus het oor en oor die klem gelê op liefde, genade en vergifnis.

Die liefde wat julle het vir mekaar, dis sal die teken wees dat julle My kinders is.

Wees lief vir jou naastes.

As iemand jou vra om ‘n kilometer saam met hom te stap, dan stap jy twee kilometers.

 

Dit is waar dat Jesus kwaad, geword het, harde woorde gespreek het en selfs mense geoordeel het toe Hy op die aarde was. Maar nie eenkeer was dit vir ‘n sondaar gesê nie.

Vir die tollenaar het Hy aan tafel saam geëet,

Vir die demon besetene het Hy geklee,

Vir die melaatse man het Hy aangeraak,

Vir die prostituut het Hy haar aanraking aanvaar,

Vir die bloeiende vrou het Hy kontak mee gemaak,

Vir die goddelose Romein het Hy gekomplimenteer,

Vir die Samaritaanse vrou het Hy haar dors geles.

 

Waar, ek vra jou, waar het Jesus ooit hard gepraat, sy humeur verloor, en mense oorgegee tot hulle eie verharde harte?

Nie die sondaar nie, maar die mens wat dink hulle was geestelik vroom.

Julle, wit gepleisterde grafstene.

Julle, is kinders van Satan.

Julle, is pofadders.

Julle, oordeelsdag gaan soveel erger wees vir julle as vir Sodom en Gomorra.

Julle, jaag ek met ‘n sweep.

Julle, wat ‘n swaar las op mense plaas.

Julle, wie nie “siek” is nie, kry geen dokter nie

Julle, twee gesig

Julle, hoogmoediges

Julle, wettiese niks doeners

 

Die kerk (die liggaam van Christus) is God se plan vir ‘n beter aarde, om mense deur moeilike tye te help en by te staan, nie om hulle sleg te laat voel en ‘n “bless me club” te vorm nie. Kan ons as gelowiges saam stem dat ons meer sal kan regkry met heuning as met asyn.

Kom ons doen wat Jesus vir ons gesê het om te doen.

Kom ons wees dit wat God ons beplan het om te wees.

Kom ons deel uit wat onsself so duidelik elke dag benodig.

 

Kom ons leer om mense in Christendom te verwelkom met liefde en genade en ons los die oordeel en die wette vir die mense wie Jesus so de hel in gemaak het.

Ek is die antagonis

Vatican Pope Easter

 

Hierdie het ek gedroom en geskryf in die tyd toe hulle besig was om ‘n nuwe Pope in die Katolieke kerk te verkies en ek deur nog ‘n intense sosiale boelie periode gegaan het. Ek het dit nie gepost nie, want my wonde was nog rou en my ego te groot. Ek het gister nog ‘n droom gehad wat moontlik opvolg op hierdie een (ek weet nog nie), maar dit is nou die tyd om hierdie een te post.

 

Droom:

Die Katolieke kerk was besig om ‘n nuwe Pope te kies en een van die Kardinale verduidelik aan ‘n groot groep mense en mense van die pers presies hoe dit werk. Hy noem toe dat een van die Kardinale by God gaan hoor wie wil God Pope hê en dan kies almal vir daardie persoon. Net toe spring daar iemand uit die gehoor uit en maak sarkastiese opmerkings. “Duidelik het julle nog nie my DVD reeks gekyk nie.”
In die droom dink ek toe by myself dat hierdie man is nogal arrogant en naïef om te dink dat die kerk na sy DVD reeks gaan kyk oor al die kerk se foute.

Uitleg:

Die uitleg is heel eenvoudig. Ek is daardie arrogante en naïewe man. Ek is die antagonis in die droom. Baie van my boodskap oor Gesonde Seks challange die tradisionele kerk seks-siening. Maar net omdat ek ‘n nuwe ander boodskap het beteken nie dat die kerk haarself aan my gaan steur nie of selfs dat my boodskap die regte boodskap is nie.

Is daar iets soos DIE regte boodskap?

Is die mense nie te kompleks vir net een boodskap nie?

Ek weet nie!

So hier is wat ek leer van hierdie droom. Hou aan met my boodskap (DVD reeks) want dit is ‘n boodskap wat ek in glo. Maar moenie die boodskap teen die kerk verdedig nie, want dan lyk dit asof ek teen die hele kerk baklei. En ek doen nie!
So ek sal aanhou met my boodskap en ophou dit verdedig en toe laat dat die vrug van die boodskap vir dit self getuig. (of nie)

Kinders by Dosyne

Opvoedkundige komedie deur Timothy Kieswetter

WellnessseX

Understanding, Acceptance and Management of our sexual wellbeing

goeienuusloli

Ek deel myne...kom deel joune!

tamatieland

'n paar gedagtes

Binne die Glashuis

Die binne na buite weerspieëling van my gevoelens, gedagtes en drome oor Gesonde Seks

Timothy Kieswetter's Blog oor Gesonde Seksualiteit

Om 'n gesonde gesindheid rondom ons seksualiteit te ontwikkel.

%d bloggers like this: