Mag ek God bevraagteken!?

by Timothy Kieswetter

bevraagteken

Mens sal altyd redes vind om God te bevraagteken. Of dit is omdat iets slegs met jou gebeur het wat jou kwaad en bitter teenoor Hom maak of dit is iets wat met iemand anderste gebeur het wat jou verwar en frustreer.

Ek wil net begin om te noem dat ek dink nie dat om vrae te hê oor God en Hom soms te bevraagteken is ʼn teken van ongeloof of ʼn refleksie van jou verhouding met Hom nie. Selfs Jesus, (wie so naby aan God kom as enige iemand), het in die Tuin van Getsémané, op die kruis, asook met die dood van Lazarus, God (Homself) bevraagteken.

God is nie die tipe God wat jou sal straf as jy Hom nie blindelings wil volg nie. Nee, anderste sou Hy nie vir ons vrye wil en gesonde verstand gegee het nie. So gaan voort met jou vrae, sodat jou vrae jou nader aan die Here bring, eerder dat jy voel jou vrae diskwalifiseer jou om in Hom te glo.

So met dit kan ek met ʼn rustiger hart aan julle erken, dat my hart is vol vrae. Ek was nog altyd iemand wat dinge bevraagteken het, maar die laaste tyd het ek met ʼn spesifieke vraag geworstel. Die tipe vraag wat ʼn mens verwar en frustreer.

Soos wat hierdie vraag diep in my roer, het ek dit na die Here toe geneem. Nie om ʼn antwoord van Hom te demand nie. Ek dink nie Hy, God van die heelal, is enige antwoord aan my verskuldig nie. Nee, ek neem my verwar en frustrerende hart na Hom toe, want die Woord sê in Psalm 55:23, “Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.”

Ek wil nou nie hier bekend maak wat my spesifieke vraag is nie. Ek sal eerder gesels oor die beginsel om jou eie vrae na God toe te neem.

Hier is die belangrikste ding wat ons moet verstaan van om ʼn vraag te vra vir God = Jy gaan selde ʼn antwoord daarop kry. God antwoord nie vrae soos wat ons graag vrae geantwoord wens nie. En moenie mismoedig raak deur die feit dat jou vrae nie beantwoord word nie. Eerder laat jou onbeantwoord vrae jou lei tot dieper vrae.

Kan ons sommer hier erken en toegee dat die meeste van ons vrae wat begin met “hoekom” doen niks regtig om die diepte van enige situasie of sin van die lewe te beantwoord nie.

ʼn Goeie vraag om te vraag, is een wat God nie hoef te antwoord nie, maar wat die deur oop maak tot ʼn dieper volg op vraag.

Ek wens ek kan hier vir julle ʼn voorbeeld gee van hoe so ʼn vraag-lei-tot-‘n-dieper-vraag mag lyk, maar ek is bevrees ek is nie goed genoeg vir dit nie.

Die beste wat ek kan doen, nog ooit kon doen is om my eie worsteling en journey met julle te deel en te hoop dat dit sin mag maak vir een of twee van my lesers.

Kennis van goed en kwaad, het vir Adam en Eva hulle vrye toegang tot die Tuin van Eden gekos. Hulle was nie tevrede met onbeantwoord vrae nie: “Hoekom het God hierdie boom van kennis goed en kwaad in die paradys gesit, as Hy weet ons nie daarvan mag of moet eer nie?”

Nee, hulle het ʼn antwoord vir daardie vraag gesoek op die verkeerde manier, deur om dit so vinnig as moontlik beantwoord te kry. En dit het die deur oopgemaak vir die lustige Vyand, om twyfel te saai.

Kom ek neem dit terug. Hy het nie twyfel gesaai nie, hy het vir hulle waarheid gegee. Kennis van goed en kwaad. Dit was geen leuen wat hy vir Adam en Eva gegee het nie. Dit was die waarheid want die Woord sê in Genesis 3:22 “Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!”

Hierdie beantwoorde vraag van die mens het hom sy ewigheid gekos. Dit het hom gekry om uit die Koningryk van God geskop te word. Nie die vrae wat hy gehad het nie, maar die antwoorde wat hy hardkoppig geglo het.

 

Om te dink dat ons al die antwoorde het, glo ek,  verwyder ons verder van die waarheid as ʼn persoon wat soekend nog vrae.

 

1 Korintiërs 13:9 sê “Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.”

 

Mag die persoon in die kerk, nooit dink hy het die volle waarheid nie.

Ook nie die ongelowige in die wêreld dat hy dink hy kon suksesvol God weg redeneer.

Nee, al twee van hierdie persone het antwoorde gevind in die boom van kennis van goed en kwaad.

 

Wat moet ons doen om in die Tuin van Eden te bly?

Wat moet ons doen om in die Koningryk van God te bly?

Matteus 3:1-3 gee vir ons ʼn leidraad.

“In daardie uur het die dissipels na Jesus gekom en gesê: Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele?

Toe roep Jesus ʼn kindjie na Hom en laat hom in hulle midde staan

en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!”

Wat doen kinders?

Is kinders nie die persone met die meeste vrae nie?

Maar dit is nie dieselfde tipe vrae as volwassenes nie?

Dit is nie rebelse, steeks vrae nie.

Dit is leer vrae.

Die van julle wat al kinders het wat op die ouderdom is waar elke sin van hulle begin met “Hoekom”, sal verstaan dat om al jou kinders se vrae ten volle te antwoord is nie altyd moontlik nie.

Hier is so paar vrae wat kinders vir hulle ouers vra?

 

 

1. WHY DON’T ALL FISH DIE WHEN LIGHTNING HITS THE SEA?

2. HOW MUCH DOES THE SKY WEIGH?

3. WHY CAN’T PEOPLE LEAVE OTHER PEOPLE ALONE?

4. WHY AREN’T BIRDS ELECTROCUTED ON WIRES?

5. WHAT IS TIME?

6. WHY IS THE MOON SOMETIMES OUT IN THE DAY, TOO?

7. WHY DID GOD LET MY KITTEN DIE?

8. WHY DO I LIKE PINK?

9. WHY IS WATER WET?

10. WHY DOES MY BEST FRIEND HAVE TWO DADS?

 

Ons as ouers antwoord ten dele, want #1 ons weet ons kind sal nie meer kan verstaan en begryp op sy/haar ouderdom nie, en #2 onsself ken net ten dele.

En wanneer ons as God se kinders vir Hom vrae vra, en Hom bevraagteken, kan ons ook maar met ʼn kinderlike geloof aanneem dat ons God en liefde volle Vader slegs die dele openbaar wat ons #1 sal kan verstaan en #2 nodig het om te verstaan, op ons geestelike ouderdom.

Maar mag ons nooit op ʼn punt kom waar ons dink ons het al die antwoorde en sodoende op hou om ons vrae na God toe te neem nie.