Kan jy God se antwoord vertrou?

by Timothy Kieswetter

question

Ek is seker jy het hierdie vraag in jou gedagtes klaar beantwoord. Die antwoord was nie ‘n onsekere “miskien” of “dalk” nie, maar ʼn duidelike en ongetwyfelde Ja of Nee.

Ja, sal die meeste mense in die kerk antwoord en Nee, sal die meeste mense wat teleurgesel is in die kerk antwoord.

Die van julle wat nou dadelik ʼn reply vir my wil stuur om die verskil tussen God en die kerk te verduidelik, jy hoef nie. Hierdie artikel gaan nie oor die kerk nie, of eintlik oor God nie. Dit gaan oor ek en jy!

Ek deel in hierdie artikel so paar van my worstelende gedagtes oor die laaste tyd oor die antwoorde wat ek van God hoor. En dan is dit net wat ek in my eie gees hoor en voel God sê, nevermind al die ander mense wat claim om God se woord aan my te verkondig. As al hierdie “God’s” antwoorde regtig van God afgekom het, sou dit dan nie sin maak dat alles sou ooreenstem nie?

Watse God’s antwoord moet ek dan glo, vertrou en volg?

Okay, die van julle wat vir my ‘n reply wil stuur om te sê dat die Woord (die Bybel) is die enigste maatstaf wat ek nodig het om God se stem te hoor. (Jy hoef nie!)

Daar is baie dele in die Bybel wat ek glad nog nie verstaan nie of sin maak vir my nie. So hoe kan ek dit my eie maak? Elke persoon met ‘n uiteenlopende “God’s” antwoord het ‘n vers om sy of haar standpunt te regverdig, ek in kluis. (Elke ketter het sy letter, of so iets.)

Na jare se verhouding met God, gesprekke met Hom, en Bybel en boeklees oor Hom, het ek my gees geoefen om Sy stem te hoor. Ek dink? Miskien? Ek’s nie seker nie!

Hoeveel keer het iets al met my gebeur wat ek vas oortuig was dat die Here iets vir my geantwoord het, net om uit te draai dat dit onmoontlik nie Hy kon gewees het nie. Baie kere!

Hoeveel kere het ek al God gevra om my te seën en red van ‘n omstandigheid waarin ek totaal en al alleen in gevoel het? Baie kere!

Stel God in my belang?

Hoor Hy my?

Bestaan God?

Mis ek iets iewers?

 

Ek dink ons doen!

Ek dink ons mis iets groots!

Iets wat God, Jesus en die Heilige Gees oor en oor in die Skrif probeer aan ons verduidelik.

 

Maar ons hoor nie,

Want ons luister nie.

Ons verstaan nie,

Want ons dink ons verstaan presies!

 

Kom ek deel met julle ‘n vers in die Bybel wat aan jou sal verduidelik hoekom ek hierdie artikel eintlik wil skryf oor ek en jy!

Esegiel 14:2-5

“Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit—sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg?

Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom—Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee;

sodat Ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul drekgode hul van My afgewend het.”

 

Die Bybel sê hier dat as iemand na God kom vir ‘n antwoord en daardie persoon het alreeds drekgode, afgode (of net ‘n goeie vooropgestelde opinie of persepsie), in hulle harte reeds vas gemaak, sal Hy wat God is hierdie persoon antwoord volgens die drekgode van sy hart.

Met ander woorde, as jy bitterheid in jou hart koester, sal alles wat jy van God hoor, jou bitterheid bevestig en regverdig.

As jy met rassisme in jou hart sit, sal God ‘n wit God wees vir jou.

As jy met hoogmoed in jou hart sit, sal God se antwoord altyd oordeel tot ander wees.

As jy met geldgierigheid in jou hart sit, sal God se seën altyd vir jou iets finansieel beteken.

 

Dit wat ons in ons harte toelaat, is dit wat God se antwoord aan ons en aan die wêreld sal verdraai en beïnvloed. Daarom sal geen persoon in sy dwaalleiring ooit die fout van sy wandel kan raak sien nie, want sy drekgode is so blink ge-‘polish’ dat dit soos ‘n spieël tussen hom en God staan, en slegs terug weerkaats wat hy of sy alreeds in vas glo.

(Vir hierdie rede is ek bang vir mense wie so vas oortuig is dat wat hulle glo is reg!)

 

My absolute gunsteling storie in die Bybel is die verhaal van Jakob. Sy hele lewensverhaal is so ryk en vol lewensbeginsels dat ek oor en oor na toe terug gaan.

Genesis 32:24-30

“ Maar Jakob het alleen agtergebly, en ‘n Man het met hom geworstel tot dagbreek.

En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom.

Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën.

En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob.

Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.

Daarop vra Jakob en sê: Maak tog u Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën.

Toe noem Jakob die plek Pniël; want, het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered.”

 

Jakob het sy hele lewe lank in die skaduwee van sy ouer broer Esau gelewe en was oppad terug na hom en het gevrees vir sy lewe. Hy soek antwoord by God. Vir sy veiligheid, vir sy lewe, vir sy identiteit!

Maar hy gaan nie na God toe met sekerheid in sy hart nie, hy gaan met vrae.

Hy worstel met God, en met mens (homself).

Iemand wat al die antwoorde het, worstel nie, met God of met homself nie. Hy worstel met ander mense om hulle te oortuig om te glo wat hy glo.

Nee, iemand wat met homself en met God worstel is iemand wat nie seker is van God se antwoorde nie.

Jakob en God se worsteling kom tot op ‘n hoogtepunt waar Jakob vir God smeek om hom te seën. Hy vra vir sekerheid. Hy vra vir ‘n God antwoord!

Let op hoe God hom antwoord!

Nie met ‘n antwoord nie, want God weet dat wat ook al Jakob sal hoor, slegs ‘n refleksie sal wees van dit wat alreeds in sy hart is. Nee, God antwoord hom nie met ‘n antwoord nie. Hy antwoord hom met ‘n vraag.

“Wie is jy?”

God forseer hom om introspeksie te doen.

Sy eie hart te ondersoek.

Jakob antwoord: Jakob!

Hierdie is beduidend want in Genesis 27:19 word dieselfde vraag vir Jakob gevra: “Wie is jy?” en toe antwoord hy Esau.

Eers nadat Jakob ontslae geraak het van sy drekgode, en eerlik met homself en met God kon wees oor wie hy werklik was, Jakob die bedrieër, kon God hom antwoord, met ʼn ware God antwoord: “Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel”. God se antwoord aan hom is dat hy ʼn nuwe identiteit kry sodra hy vrede maak met sy ou identiteit.

Kan jy God se antwoord vertrou?

Slegs as jy geen drekgode in jou hart hou nie, en eerlik met jouself en God kan wees oor wie en wat jy is.

Met ander woorde, moet nooit ophou met God en mens worstel nie!