Binne die Glashuis

Die binne na buite weerspieëling van my gevoelens, gedagtes en drome oor Gesonde Seks

Month: Januarie, 2014

Hoekom jy die Bybel kan glo, ten spyte al die “foute” daarin.

bibleInfo003

(#1 in die reeks “Moet ek vandag nog die Bybel lees en glo?”)

 Ek moet elke dag mense se seks vrae beantwoord en help met hulle liefdeslewe, maar so elke nou en dan kry ek die geleentheid om mense se Bybel vrae te beantwoord en help met hulle geestelike lewe. Laas week het ek so geleentheid gehad toe een van my kliënte na die tyd vra oor hoekom die Bybel nog relevant is in vandag se wêreld. (Seker omdat jy nou ʼn Bybel App het op jou foon. Nie die tipe relevantheid waarna hy verwys het nie.)

Ek het gedog dit is ʼn baie goeie vraag. ʼn Vraag wat ekself baie lank mee geworstel het. So ek sal graag in die komende paar weke ʼn reeks artikels skryf oor my gedagtes rondom die relevantheid van die Bybel in vandag se tyd.

Ek het al baie mense gehoor sê dat die rede hoekom hulle nie die Bybel ernstig kan glo nie is omdat daar sulke duidelike “foute” in is. Verse wat lyk of hulle mekaar teenstel, verhale wat moderne wetenskap al verkeerd bewys het, al die verskillende vertalings wat elke jaar uit kom en met mekaar verskil en seker die belangrikste “fout” in die Bybel is wanneer ek ʼn vers geneem het en dit gebid het, bedink het, geglo het, geproklameer het, gevas het, bestraf het (nie die vers nie, maar die duiwel wat die vers se krag in my lewe weerhou) net om aan die einde van my geloof te kom en geen antwoord of uitwerking van hierdie vers(e) in my lewe te sien realiseer nie. Of dit nou verse oor finansies, genesing, redding vir jou kind, beskerming of liefde was, maak nie regtig saak nie. Enige persoon wat lank genoeg ʼn Christen is, het al hierdie teleurstelling deur gegaan waar hulle in die begin so hard en suiwer geglo het, maar na afloop van tyd, nie meer so seker is nie.

Maar meer hieroor in my volgende artikel getitel “Die Bybel my towerstaf”

So om terug te kom tot vandag se vraag. Hoe kan ek die Bybel glo as daar “foute” in is?

Ek sien dit so…

Verbeel jou jy gooi water in ʼn kopie. Die water bestaan buite die kopie, maar het ʼn houer nodig om die gebruik en die benutting van water te vergemaklik. Die kopie bepaal nie die eienskap of DNA van die water nie, maar wel sy toeganklikheid.

(Sjoe, daar is so baie verse wat ek aan dink om hierdie artikel ʼn lekker Bybelstudie te maak, maar dan onthou ek, ek kan nie die relevantheid van die Bybel probeer bewys deur om die einste Bybel te kwiteer nie. So ek sal probeer om filosofies te bly.)

Die water in die illustrasie verteenwoordig God. Die Lewegewende bron wat orals te vinde is. Wat gee vorm in homself het nie, maar wat in verskillende vorms voorkom en gebêre word. Riviere, dame, gebottelde water, reën, hael, swembaddens, warm water bottels, ens.

Die kopie in hierdie illustrasie is dan die Bybel (Logos, die gestrewe woord.)

Die Bybel het nie altyd as Logos bestaan nie, maar het begin as Rhema (die gespreekte woord.)

Elke generasie het die stories van Adam en Eva, Noag, die eksodus uit Egipte, Jesus se kruisiging, ens oor gedra via gespreekte woorde. Maar daar is so baie storie oor die jare dat Rhema nie meer die beste “houer” kopie was om hierdie waarheid te bevat nie. Toe het hulle hierdie Rhema stories begin neer skryf. (Logos) ʼn Baie beter effektiewe “houer” kopie om meer water (God) te kan bevat.

Die “foute” wat sommige in die Bybel raaksien is nie met die water nie, maar met die kopie. Maar gaan “houer” vorm of kopie kan ooit groter, heiliger, foutloser wees as die water wat hy hou nie.

Ons kan onsself blindstaar aan die houer (Logos) en al sy “foute” en dan mis ons die lewendewater wat die “houer” vir ons so maklik toeganklik voor maak.

Dieselfde het gebeur met Jesus.

Jesus (Emmanuel, God met mens) is ook maar net ʼn “houer” die keer in vlees vorm om God (die lewendewater) meer toeganklik te maak vir ons.

Daar was baie mense wat hulleself blindgestaar het in Jesus se vleeslikheid, Betlehem sy geboorte plek, Nasaret sy grootword plek, skrynwerker sy familie besigheid, maagdelike swanger Maria sy skandalige ouers.

Maar die mense wie verby dit alles kon kyk. Wat nie hulleself aan die “foute” van die houer afgesit word nie, hulle kon God sien. Hulle kon God beleef. Hulle kon iets sien en beleef wat die ander mense rondom hulle nie sien of beleef nie.

Wanneer ek die Bybel lees, probeer ek nie myself blindstaar aan die Logos houer nie, maar eerder soek ek vir dit wat die houer vir my toeganklik maak. Bv. Ek het nie gelewe 2000jaar gelede nie, so ek het nie Jesus gesien of beleef nie. Maar as ek van Hom lees in my eie taal (Afrikaans) in ʼn vertaling wat ek verstaan (nie die ou 1933/53 vertaling nie), dan kan ek Hom begin raak sien en beleef tussen deur al die vertaalde, kultuur, druk en geskrewe “foute”.

 

 

Sonde sal jou nie uit die hemel hou nie, maar kan wel vir jou hel op aarde veroorsaak.

sin

Dit is vir lank in die mens se kop dat hy moet heilig wees, reg lewe, geen sonde doen, perfek klein “godjies” wees om deur die groot God aanvaar en gelief te word. Hierdie het al begin met Adam en Eva toe hulle probeer om hulle naaktheid weg te steek. Wat interessant hier is, is dat Adam en Eva nog altyd naak was, selfs voor die sondeval. (Hulle het dit net nie besef nie.)

Maar toe God na hulle kyk voor die sondeval en na die sondeval sien Hy presies dieselfde naakte (kwesbare, feilbare, mens) wie Hy gemaak het en wie Hy so lief het met al sy tekortkominge.

Dit was eers nadat die mens sondebewus geraak het en self begin onttrek van God dat die intieme verhouding tussen mens en sy Skepper gebreek het. Die mensdom probeer van daardie oerdag om weer naby God te kom. (Maar op die verkeerde manier.)

Die probleem is egter omdat die mens voel hy weg beweeg het van God, moet dit hy wees wat weer die verhouding regmaak. Ons slag diere, brand wierook, bring allerhande offers, vas, slaan ons self, ontneem ons van wêrelde plesiere, word ʼn kerkoholis, preek vir ander, hou die Leviete voor almal wie sal luister.

Maar al hierdie dinge is niks meer as geplukte Vyeblare nie.

Hierdie “geestelike werke” ontneem ons nie van ons naaktheid nie. Dit versteek dit net. Ons verander nie. Ons bly mens.

Naak.

Kwesbaar.

Feilbaar.

Afhanklik.

Menslik.

 

Ons is nie gode nie. Ons is mense.

 

Perfek.

 

Hier is die mooi ding van die evangelie en God se liefde vir ons.

Alhoewel dit ons was wat weg beweeg het van God, verwag Hy nie van ons om dit self te herstel nie. Hy verwag nie van mens om goddelik te word nie, want dit was Hy wat menslike vorm aangeneem.

Jesus sterf op die kruis, naak.

Om weer aan die mens te simboliseer dat ʼn naakte (intieme) verhouding met God moontlik is, sonder dat ons Vyeblare hoef aan te plak.

Sonde gaan ons nie uit die hemel hou nie. Dit impliseer dat dit deur ons “heiligheid” en vermoë om nie sonde te doen nie, is dat ons die hemel verdien.

Kom ons wees eerlik. Ons is mens. Ons is feilbaar. Ons is kwesbaar. Ons is naak.

Maar dit is hoe God ons gemaak het en ons steeds lief het.

Dit is moontlik om ʼn verhouding met God te hê, ʼn intieme verhouding, sonder om “perfek” te wees.

So as sonde nie ʼn rol gaan speel in ons ewige lewe nie, wat van reg en verkeerd?

Soos Paulus geskryf het, nou dat ons aan Genade blootgestel is, beteken dit dat ons die wet kan weggooi?

Nee, die wet moet bly en sy rol vervul vir wat die wet oorspronklik vooringestel was. Die wet se oorspronklike doel was om die Israeliete ʼn ander moraliteit en identiteit te gee as die nasies rondom hulle. Alhoewel die Ou Testament Israel op party plekke nie baie moreel in vandag se terme lyk nie, maar hou ingedagte in daardie tyd, was Israel die mees progressiewe nasie.

Die wet vandag, moet dieselfde funksie dien. Dit moet ons lewe hier op aarde anderste maak as die nasies rondom ons. Maar voordat ons na leë kunsbatige Vyeblare gryp, moet ons net weer ons herinner aan die grootste wet wat Jesus ons mee getaak het.

Johannes 13:34-35

“ʼn Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.”

 

Let op dit is nie hoe baie ons bid, vas, kerk toe gaan, Skrif kwoteer of vir ander preek wat ons as Sy dissipels erken gaan laat word nie. Maar deur die liefde wat ons vir mekaar het.

 

Kom ons verskuif ons fokus van sondebewustheid na liefde en verdraagsaamheid vir mekaar. Want hierin, om naak intieme verhoudings met mekaar en God te hê, hang al die ander wette aan.

Matteus 22:36-40

“Meester, wat is die groot gebod in die wet?

En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

Dit is die eerste en groot gebod.

En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

 

Sonde het dalk nie die vermoë om jou uit die hemel te hou nie (genadiglik), maar dit het die vermoë om vir ons hel op aarde te maak, want ons gaan met die nagevolge van ons aksies mee moet saam leef.

Manna vanuit die hemel, word gevind in Bloemfontein.

manna

Ek het al baie maal gewonder of ek met Manna Tydskrif moet aangaan of nie. Om ʼn tydskrif uit te bring is maar ʼn duur en moeilike storie. Ek sal nooit vergeet wat die persoon by die heel eerste drukkery vir my gesê het met ons heel eerste Manna oplaag in Januarie 2006 “Ek het al baie sulke Christen ‘nuusbriewe’ gesien kom en gaan, maar nie een van hulle bestaan vir lank nie. Ek gee julle s’n so jaar tot 2 kans.”

Wel, Mr. die Drukker, dit is nou 2014 en Manna val nog steeds van uit die hemel. (Ek moet bieg, dat as dit nie was vir Mr. die Drukker wat hierdie ‘uitdaging’ neer gelê het nie, so ek seker al lankal wel met Manna gestop het.)

manna cover

Ons het nog altyd Manna gesien as ʼn bediening eerste en besigheid tweede en met ons Desember vakansie rit af Kaap toe, smaak ek net weer die bedienings krag van Manna.

Nadat ek my kar volgemaak het in Bloemfontein, loop daar ʼn middeljarige blanke man na my toe. Dit was duidelik dat hierdie man lanklaas gebad of geëet het.

“Jammer meneer maar ek het nie enige kleingeld op my nie” antwoord ek hom.

“Dit is nie geld wat ek soek nie seun, ek benodig net so bietjie petrol” antwoord hy my terug.

Ek besluit toe om hom te help en stap oor na sy kar/huis wat by die pompe staan.

Hy vertel my hoe hy 3 dae laas geëet het en al weke saam met sy vroutjie in hulle gehawende kar lewe. Hy het sy werk verloor in die Kaap en is nou op pad Pretoria toe om vir tyd en wel hy weer werk kry by sy dogter te gaan bly. Dus die behoefte aan brandstof.

Terwyl die petroljoggie die kar volmaak besluit ek maar verder help deur om vir hom en sy vrou maar te bid. Ek doen toe ʼn eenvoudige gebed waarin ek die Here dank dat Hy hulle beskerm het tot nou toe, en Hom gevra of Hy hulle ook sal begin seën met hulle padvorentoe.

Op daardie punt was die man oorkom met emosies en dankbaarheid dat hy graag ook iets vir my wil gee. Hy vertel my dat dit wat hy my nou gaan gee het hom en sy vrou deur hierdie moeilike tye gebring en dit het hulle gehelp om aan hulle geloof vas te hou.

Hy haal toe uit sy kar ʼn ou Manna Tydskrif.

Ek kon nie help om te glimlag nie.

“Dankie meneer, maar ek het nog als baie van hierdie tydskrif alreeds by my huis. Dit is my tydskrif, jy sien!”

Die man en sy vrou albei oorlaai met emosies, ek moet bieg ek ook op hierdie stadium, gee mekaar drukkies en skut hand en huil en lag en pass die Manna tydskrif heen en weer, alles terwyl die petroljoggie ons dop hou en nie die meer die petrol wat nou al oorloop op die vloer nie.

Ek word toe dadelik herinner aan ʼn woord wat die Here vir my lank terug oor my eie bediening en toekoms gegee het – dat daar baie vrug om my werk sal wees, waarvan ek bitter min sal sien.

Darem so elke nou en dan gee die Here vir my ʼn skrefie-kyk van waar my werk vrug dra, wat net weer genoeg oemf vir my gee om getrou te kan, kop af aan te hou doen wat die Here vir my gevra het om te doen.

Prediker 9:10 – “Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen, want in die graf waarheen jy op pad is, is daar nie werk of insig, kennis of wysheid nie.”

Oor die jare het my hand vele ander dinge ook gevind om te doen, maar met Manna sal ek aan hou vir solank Manna van uit die hemel, gevind word hier op aarde.

As jy meer wil uitvind of dalk inskryf op Manna Tydskrif, kliek hier: https://www.grootisutrou.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=56

of gaan direk na Manna se website. www.mannatydskrif.co.za

Los jou seer op die altaar.

how-to-get-rid-of-backstabbers

Oor die Nuwejaar post ek ʼn vraag op Facebook: “As jy een ding kon oor doen in 2013, wat sou dit wees?” Die reaksie was insiggewend, maar nie onverwags nie. Ek self het sooo ʼn 2013 gehad. Die meeste mense het geantwoord dat hulle beter vriende sou kies, nie so baie mense vertrou nie. Dat hulle nie weer iemand naby genoeg sal toelaat om ʼn mes in hulle rug te kan steek nie. “Et tu Brute.”

Vertroue neem ʼn leeftyd om op te bou en ʼn oomblik om gebreek te word.

Of so gaan die gesegde.

Maar is dit regtig waar?

Is vertroue regtig iets wat oor jare opbou, of is dit net dat dit naiflik vol begin en oor die jare afbreek?

Hoe ook al dit sy, 2013 was ʼn jaar waar baie vriendskappe en families mekaar in die rug gesteek het en vertroue in mekaar verloor het. Die menslike “default” is om onsself te beskerm teen die wie ons seer gemaak het en nie weer hulle naby ons toe te laat nie. (Soms met onplesierige nagevolge.)

Maar nie almal wie ons seer maak is ons vyande, van wie ons onsself moet teen beskerm nie.

Soms is die mes in die rug ʼn ongeluk, ʼn misverstand, ʼn slegte dag, ʼn groot #@$op en oops, en nie ʼn doelbewuste wraak aanval nie.

Om ons vriendskappe en families te behou, is dit noodsaaklik dat ons die verskille tussen ons vyande en “broers en susters” sal raaksien.

Al twee sal jou met tyd seer maak en teleurstel.

ʼn Goeie maatstaf is hoe baie geskiedenis het julle al saam en hoe graag soek jy daardie persoon in jou toekoms? “Broer en suster” sal altyd jou vyande troef.

Die Bybel gee vir ons duidelik riglyne hoe ons met beide ons vyande en “broer en suster” moet hanteer in oomblikke waar ons seer, pyn en wantroue in ʼn verhouding beleef.

My Vyande

Matteus 5:44 vertel vir ons hoe ons, ons vyande moet hanteer. “Maar Ek sê vir julle, julle moet julle vyande liefhê en bid vir die wat julle vervolg.”

Let op die Bybel praat nie om beste maatjies met jou vyande te maak nie, want dit is net stupid en die Bybel gee nie stupid advies nie. Jy kan van ʼn afstand hulle lief hê (hoekom? Want anderste groei bitterheid in jou hart), en vir hulle bid. (Hoekom? Want dit neem die fokus van jou seer weg en help jou om nie in ʼn arme ekke gedagtepatroon te verval nie.)

 

My “Broer en Suster”

Matteus 5:23-24 vertel vir ons hoe ons, ons “broer en suster” moet hanteer. “As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan bring jou gawe.”

Altaar?

Gawe?

Jy moet die Joodse tradisie ken, die priesters moes elke dag ʼn slagoffer lam op die altaar geoffer het vir die sondes van die volk. Daar was ook baie ander tipe offers wat elke dag moes uitgevoer word.

In vandag se tyd doen ons nie meer offers op altaars met ons gawes nie, doen ons?

Verseker doen ons nog persies dieselfde.

Ons werk.

Ons bring elke dag ons gawes, talente, ondervinding en geleerdheid na die altaar toe om vir ons ʼn beter toekoms en lewe te koop.

So in ander woorde, voordat jy aangaan met jou daaglikse dinge (werk), en onthou van die onderonsie tussen jou en jou vriend of familielid, moenie langer uitstel nie. Sit neer wat jy doen en gaan maak reg. Hoe langer jy neem om reg te maak, hoe moeiliker en groter die skade aan die vriendskap.

 

Daarom dan dat ek julle uitdaag om sommer vroeg-vroeg in 2014 jou gawes op die altaar te los en eers te gaan regmaak met jou “broer en suster”.

Vir jou vyande, vir hulle kan jy maar bid net voordat jy aan die slaap raak!

 

 

Kinders by Dosyne

Opvoedkundige komedie deur Timothy Kieswetter

WellnessseX

Understanding, Acceptance and Management of our sexual wellbeing

goeienuusloli

Ek deel myne...kom deel joune!

tamatieland

'n paar gedagtes

Binne die Glashuis

Die binne na buite weerspieëling van my gevoelens, gedagtes en drome oor Gesonde Seks

Timothy Kieswetter's Blog oor Gesonde Seksualiteit

Om 'n gesonde gesindheid rondom ons seksualiteit te ontwikkel.

%d bloggers like this: