Jesus die Rebel.

by Timothy Kieswetter

rebel-sport-featured-image

Ek is seker jy het hierdie titel twee keer oor gelees om seker te maak jy lees reg. So ek moet seker begin om die twee groot woorde in hierdie titel “Jesus die Rebel” se konteks verduidelik, voordat ek gestenig of gekruisig word saam met al die ander rebelle van oud.

Met Jesus verwys ek ja na Jesus Christus toe wat in Nasaret so 2000 jaar terug gewoon het, en nie die 2000 Jesus’s wat in Mexico woonagtig is nie.

Die woord rebel gaan ek seker ‘n hele boek neem om die konteks (soos ek dit sien) te verduidelik. Ja ek weet van die vers in die Bybel wat sê in 1 Samuel 15:23 “rebellion is like the sin of witchcraft.” Die Afrikaans vertaal dit beter sodat ons dit kan verstaan, Weerspannigheid (AFR83), Opstandigheid (NLV).

Hierdie is ‘n lekker vers vir enige iemand in leierskap posisie om te kwoteer vir hulle onderlinge om hulle in toom en in lyn te hou. Ons voel (rebellion), weerspannigheid en opstandigheid is om ANDERSTE te wees en om TEEN te gaan wat tradisie dikteer. Enige iets NUUTS en ANDERSTE en VARS (out of the box) wat bots met die status quo word geklassifiseer as (rebellion), weerspannigheid en opstandigheid = dus is dit ʼn sonde so erg soos om ʼn heks te wees. (Ek neem aan hierdie heksery is ʼn bietjie erger as die liewe Heksie waarmee ons grootgeword het.)

 

Maar as hierdie vers van ‘rebellion is like the sin of witchcraft’ gebruik word om mense by die kruis te brand wat nie volgens outoriteit van die dag saam stem nie, kan ek vir jou sommer nou al sê dat daar ʼn goeie kans is dat die persoon wat die vers kwoteer nog nie die hele 1 Samuel 15 gelees het om die konteks te kry van hierdie vers nie.

Koning Saul het die Amalekiete aangeval in oorlog. Die standaard ‘etiek van oorlog’ was wanneer jou vyande oorgee kan jy stop met jou aanval. Met ander woorde die vrouens en kinders van jou vyande kan jy spaar en die vrouens, kinders en kleinvee neem vir jouself as ‘the spoils of war’.

Dit was die norm.

Maar God gee vir Saul baie spesifieke opdrag om teen die status quo te gaan en ALMAL dood te maak. Niemand te spaar nie. 1 Samuel 15:3 “Jy moet nou gaan en Amalek heeltemal uitroei. Doen dit sonder dat jy iemand oorsien, mans, vroue, kinders, babas, grootvee, kleinvee, kamele en donkies.”

Om ʼn lang wrede storie kort te maak, Saul en sy 200 000 manskap verslaan die Amalekiete, maar doen nie die NUWE ding wat God vir hom gesê het om te doen nie, maar besluit om te gaan met die standaard meer tradisionele manier van ‘the spoils of war’ en hy spaar so paar van die vrouens, kinders en kleinvee.

Dit is met hierdie agtergrond, dat God vir koning Saul die les van ‘rebellion is like te sin of witchcraft’ leer. Sy rebellie was nie as gevolg van om tradisie te breek nie, maar om te weier om iets NUUTS te doen.

Met ander woorde rebellie, weerspannigheid en opstandigheid is so veel meer as net om op te staan teen iets, iets teen te werk, nee te sê of om op ʼn besem te vlieg. Rebellie is nie die troefkaart van die tradisie leiers, die status quo oppassers of die gesagsfigure nie.

Rebellie is nie altyd die rede om iets NUUTS of ANDERSTE te doen nie, wat in hierdie 1 Samuel geval was Saul beskuldig van rebellie juis omdat hy NIE iets nuuts en anderste wou doen NIE en besluit het om met tradisie te gaan.

So dit klink vir my dat 99% van ons wat al ooit hierdie vers gekwoteer het om iemand weer in lyn te kry, het nie net dit verkeerd kwoteer nie, maar was self skuldig aan rebellie…

…aangesien die Hebreeuse woord vir rebellie in 1 Samuel 15 beteken “bitterheid

So rebellie is nie eers gekoppel aan ongehoorsaamheid nie?!? Wat? (Ek gaan met my ouers moet praat hieroor.)

Maar eerder oor bitterheid van die hart.

Ek vra toe vir myself, waar in 1 Samuel 15 het Saul bitterheid van die hart gewys. Ek dit vir eers nie gesien nie, en toe sien ek dit deur my kapitalistiese westerlike brille en kom agter maar Mammon is alive and well.

1 Samuel 15:9

“Saul en sy manskappe het Agag se lewe gespaar, asook die beste skape en beeste, die vet kalwers en lammers – trouens, alles wat hulle begeer het. Hulle het net dit wat waardeloos was, vernietig.”

Saul was bitter dat hy uit mis op al hierdie dinge wat sy hart begeer. Hy was bitter dat hy nie homself kon verryk deur sy oorwinning nie. Hy was bitter dat sy harde werk nie vir hom ʼn groter reward gegee het nie.

 

So ons sit met die Bybelse 1 Samuel 15 definisie van rebellie wat soos heksery is, wat na ʼn bitter hart verwys. (Sjoe hoe meer ek oor die woord en emosie en hartkondisie van bitterheid dink, hoe meer kom ek agter maar dit is orals. Maar vir eers sien ons dit nie raak nie, want bitterheid vermom homself as iets wat maar net die beste vir jou wil hê. Ek dink nou aan die rede hoekom Satan uit die hemel geskop was…bitterheid…hy was bitter dat hy nie soos God was nie. En Eva was bitter dat sy nie so slim soos God was nie, en Adam was bitter omdat hy nie vir ʼn kaal vrou kan nee sê nie.)

En dan het ons die Oxford algemeen aanvaarde definisie van rebellie.

“An act of armed resistance to an established government or leader:the authorities put down a rebellion by landless colonials”

Of

“The action or process of resisting authority, control, or convention:an act of teenage rebellion”

 

Nou lyk dit vir my dat van hierdie regerings en owerhede en ouers wat hulle kinders blameer van rebellie is die wat met bitterheid in hulle harte sit.

Ek nooi jou uit om vir die volgende paar weke en maande my te volg om op ʼn ‘rebelleuse’ (ANDERSTE en NUWE) manier na die Bybel, spesifiek na Jesus te kyk sodat ons die bitterheid in ons harte kan identifiseer.