Die Eks-Christen

by Timothy Kieswetter

eks Christen

Die laaste ruk het so baie mense my pad gekruis wat hulleself aan my bekend gestel het as ʼn eks-Christen. Of dit nou tydens berading was, inleiding tot hulle Facebook vraag vir my of sommer by ʼn vriend se braai, orals ontmoet ek eks-Christene. Die res van my familie is verbaas dat daar so baie eks-Christene is, maar dit is seker omdat die res van my familie baie betrokke is in die kerk en dit is een plek waar eks-Christene nie regtig uithang nie.

Timothy waar hang jy dan rond dat jy al hierdie eks-Christene ontmoet? Dit is seker ʼn boek op sy eie, maar dit is waar dat ek nie meer so aktief in die main-stream kerke betrokke is, soos ek was nie. Dit het dalk iets te doen met my seksuologie studies en my Gesonde Seks bediening wat ek begin het.

Ek glo die beste stories om te vertel is die stories wat onder die komberse lê en broei. (En ek verwys nie nou na Gesonde Seks nie.) Ek praat van wat in al hoe meer mense (normale mense, soos ek en jy) se gedagtes en harte begin pos vat. Mensie wie nog nie hulleself kan verwoord sonder dat die samelewing dit hoor en die individu kruis as ʼn ketter nie.

Daarom wil ek graag tyd neem om hierdie groep van mense (die eks-Christen) te leer ken en verstaan.

Wat is ʼn eks-Christen?

Om hierdie vraag te beantwoord moet ons seker eers die vraag “Wat is ʼn Christen?” beantwoord.

 • Iemand wat in Jesus Christus glo.
 • Iemand wat in die Bybel glo.
 • Iemand wat kerk toe gaan.
 • Iemand wat Christus gelykvorming is.
 • Iemand wat in die wegraping en wederkoms glo.
 • Iemand wat in die doop glo.
 • Iemand wat in tale praat.
 • Iemand wat in die hel en ewige dood glo.

 

Die meeste mense sal saam stem dat as jy die meeste van hierdie lysie tick kan jy jouself as Christen asook ander sal jou as ʼn Christen beskou.

Maar is dit so eenvoudig soos dit?

Is Christenwees verminder tot ʼn een bladsy checklist?

Is Christenwees regtig in sulke duidelike swart en wit op verdeel?

Ek is nie so seker nie.

 

 

 • Iemand wat in Jesus Christus glo?

Is glo regtig genoeg? Met my mond bely? Ander mense evangeliseer? En as ek glo, bely en evangeliseer, wat van Jesus Christus is dit? Is dit dat 2000 gelede God (Moet ek in God ook glo?) in die vorm van ʼn mens op aarde kom woon het en ʼn normale menslike lewe gehad het en ʼn groot volgeling onder die Jode opgebou het, net om later gekruisig te word deur die Romeine wat bang was vir enige Joodse rebellie.

 • Iemand wat in die Bybel glo?

Wat van die Bybel moet ek glo? (Alles van begin tot einde?) Dat dit van God af kom. (Ek moet seker dan ook in God glo? Wie is Hy?) Dat God deur die Heilige Gees (Nog Iemand om in te glo?), mens geïnspireer het om presies neer te skryf wat Hy wou gehad het moes neergeskryf word. (Al was die eerste boeke van die Bybel nie geskryf nie, maar mondelings van een generasie na die ander oor vertel. Kry stories nie altyd stertjies by nie?)

Moet ek glo dat God ook die apostels en kerkvaders van oud net so geïnspireer het om die verskillende geïnspireerde skrywe te neem en te sif en rangskik om in een heilige boek te bind. (Dit was seker die eerste keer wat die meerderheid kerkvaders saam gestem het oor iets en nie ons gelos met 2, 3, 25 verskillende Bybels nie.)

 

 • Iemand wat Sondag kerk toe gaan?

Wat van die wat Saterdae kerk toe gaan? Is huiskerk ook kerk? Tel dit as ek Sondae net ʼn preek op televisies of oor die radio luister? Is Church-hopping toe gelaat of moet ek by een submit?

 

 • Iemand wat ʼn WWJD armbandjie dra?

(Wat het gebeur met almal wat daardie bandjie gedra het? Is dit nou nie meer mode om vir almal te verkondig jy doen wat Jesus sou doen nie. Of probeer doen. Tel dit? Tel dit as jy net probeer om Christus te naboots? Hoeveel strikes kry ‘n mens? Strike een = genade vir jou broer. Strike twee = wees gewaarsku my broer. Strike drie = Jy is onder sensuur my broer? (Word mense nog onder sensuur geplaas of kan ons dit nie meer bekostig om die mense wat wel nog kerk toe gaan te verkleineer en ontstel nie?)

 

 • Iemand wat glo in die wegraping?

Is dit voor of na die wederkoms? (Wederkoms? Nog iets wat ek moet glo?) Moet ek glo dat dit in my leeftyd gaan gebeur? Wat van die mense in Jesus se tyd wat geglo het dit gaan in hulle leeftyd gebeur?

 

 • Iemand wat glo in die doop?

Groot doop of klein doop? “Wat sê die Bybel oor doop?” vra die wat glo in die groot doop. “Onderdompeling, dis die Griekse woord vir doop in die Bybel” antwoord hulle sommer vinnig vinnig. (Beteken dit dat die wat die klein doop volg nie in die Bybel glo nie? Of nie Grieks ken nie?)

 • Iemand wat in tale praat?

Is om in tale (engele tale) te praat die enigste teken dat ek met die Heilige Gees gevul is? Moet alles Christene in hierdie taal praat? Wat van die Bybel vers wat sê jy mag in die publiek hardop in tale praat nie. (Gaan die wat in die Bybel glo nie ʼn probleem hê om in die kerk in tale te praat nie?)

 

 • Iemand wat glo in hel en ewige dood?

Snaaks dat jy in die hel en ewige dood moet glo om as ʼn Christen beskou te word? Is Christene bang mense, bang om hel toe te gaan. Word ons met vrees gemotiveer om ʼn Christen te wees? Hoekom is daar so baie van ons preke en evangelie wat ons verkondig gesleutel rondom die hel en ewige dood?

 

 

 

Sjoe, nou weet ek nie meer wat ek glo nie of wat ek MOET glo nie. Ek het gedog ek weet presies hoe lyk ʼn Christen. Maar nou is ek nie so seker nie.

 

Die Jode wat gewag het vir God om vir hulle ʼn verlosser te stuur, het Jesus gesien, aangeraak en gehoor, maar dit wat hulle gesien het in Jesus was nie wie en wat hulle verwag het nie, daarom wag die Ortodokse Jood steeds vir die komende Messias.

So as die regte Jesus Christus nie eers as die “Messias” geklassifiseer kon word nie, hoe op aarde dink ons ons kan 2000jaar later, die wat in Hom glo (wat ook al dit beteken) in ʼn stereotipe boksie sit om te sê: “Dis hoe ʼn Christen lyk.”

Want elke keer as ons dit doen. Elke keer as ons ʼn Christen mold maak, is daar duisende wat nie meer pas nie. (En die funny ding van hierdie Christen mold is dat hy baie verander oor die jare, so hoe ‘set in stone’ is hierdie mold waarin ons almal MOET pas.)

So vir elke boksie Christen, is daar ook ʼn eks-Christen wat nie aan die checklist voldoen nie. Hierdie eks-Christene beskou hulleself nie as Ateïste nie. Dit is heeltemal ʼn ander groepering van identiteitsankers. Nee, hulle is eks-Christene. As jy vir hulle vra: “Maar wat glo jy?” Sal hulle eenvoudig net antwoord wat hulle NIE meer glo nie. Daarvan is hulle seker. Maar nog onseker presies waarin hulle glo en hoe dit hulle identifiseer. Die belangrikste is waarin hulle NIE meer geglo nie en wat dit van hulle maak: ʼn Eks-Christen.

 

Dit laat my dink aan die verhaal van die verlore seun. Die een broer het by die huis gebly en al die reëls gevolg. (Die checklys Christen.) En die ander seun wat nie meer by sy vader se huis wou bly of die reëls daarvan volg nie. (Die eks-Christen.)

Die eks-Christen het baie mense in die wêreld gevind (ateïste = mense wat in geen God glo nie en hulle identiteit daar rondom gevorm het.) Maar die eks-Christen het nie regtig in die wêreld in gepas soos wat hy gedink het hy sou nie. Sien, net om NIE saam met die ‘checklist’ Christen saam te stem nie, maak hom nie ʼn ateïs nie. Dit maak hom net ontnugter met die Christen-mold.

Die eks-Christen vind homself vervreemd van die Christen-mold en nie verseldigbaar met die ateïs nie, wat hom los in die varkhok van emosionele en innerlike wroeging. Hy kan nie regtig terug gaan na sy Vadershuis nie, want daar is ʼn ouer broer wat nie gereed is om sy ‘anderste’ broer terug te verwelkom nie.

So vir hierdie redes, het ek besluit om ʼn eks-Christen projek aan te pak. Nie met die doel om die eks-Christen weer ʼn Christen te kry of om die Christen ʼn eks-Christen te maak nie.

Nee, my doel is baie minder sinister as dit. Ek word gedryf deur my nuuskierigheid en my passie om verskillende identiteitsgroepe te verstaan.

So as ek met hierdie artikel dalk met jou gepraat het, as jy met sommige van hierdie eks-Christen vrae kon identifiseer, wil ek jou graag uitnooi om my jou volle storie te vertel.

As jy dink jy val in die eks-Christen groep van mense, stuur vir my ʼn email om jou storie te vertel hoekom jy nie meer jouself as ʼn Christen wil of kan beskou nie, maar ook wat jou keer om jouself nie heeltemal as ʼn ateïs te beskryf nie.

Ek sal na julle stories kyk en narratiewe navorsing ontleding gebruik om die kern temas te identifiseer, hoekom, waarom, wat, hoe, waar alles om te antwoord wie is ʼn eks-Christen.

Al jou stories bly anoniem en jou naam sal nêrens uit kom nie. (Moenie jou storie hier op die blog comment nie. Stuur jou storie aan timothy@gesondeseks.co.za)