Skakels

Bedieninge wat ek bestuur

Gesonde Seks Bediening

www.gesondeseks.co.za

www.facebook.com/gesondeseks

www.gesondeseks.wordpress.com

www.youtube.com/gesondeseks

 

Groot is U trou – Kieswetter Bedieninge

www.grootisutrou.co.za

Manna Tydskrif – Lees van Gees en Waarheid

www.mannatydskrif.co.za

 

Tydskrifte vir wie ek gereeld voor skryf:

Intiem Tydskrif

www.intiem.co.za

Vision Magazine

www.visionmagazine.co.za